Istoric

În arealul Podgoriei Cotești s-au descoperit vestigii arheologice care indică existența de așezări omenești în zonă încă din preistorie. Chiar mai mult, la Pădureni s-a descoperit un fragment de vas ceramic geto-dac, ornat cu o coadă de viță de vie, fapt care conduce la presupunerea că vița de vie era cultivată în zonă din perioada dacilor.
Oricum, în sec. XV se știe sigur că zona căpătase o specializare viti-vinicolă.

Atestat documentar în 1471, când în Moldova domnea Ștefan cel Mare și în Țara Românească Radu cel Frumos, Coteștiul este menționat pentru bogăția vinurilor din zonă încă din sec. al XVII-lea, într-un manuscris descoperit de N. Iorga la Napoli.

istoric podgorie

Nici zona Coteștiului nu a scapat de filoxeră, astfel ca la finele secolului XIX, începutul secolului XX începe replantarea zonei.

În anii ’30, boierul Nicolau, care deținea si terenul agricol din zonă și via aferentă, construiește un frumos conac în stil florentin care s-a păstrat până azi și a fost chiar emblema începuturilor Cramei Pandora (Vitisim).

După naționalizarea și înființarea I.A.S-ului și ulterior a C.A.P.-ului în 1957, în 1964 se înființează Combinatul de Vinificație care a reușit să performeze cu vinurile sale și în afara granițelor țării.

După Revoluție a început retrocedarea terenurilor către vechii proprietari, proces anevoios și cu numeroase imperfecțiuni. Revenirea la proprietatea privată s-a făcut prin divizarea suprafeței agricole uneori în loturi foarte restrânse, greu de mecanizat și chimizat și, concomitent, s-au produs , modificări în structura culturilor agricole. Dacă în primii ani era o mare cerere pe piață de struguri și vin, au urmat ani grei de scădere drastică a acestei cereri și de explozie a costurilor cu întreținerea viilor. 

istoric podgorie

Crama Pandora a fost înființată în anul 2004, în urma dobândirii arealului viticol și a conacului de la moștenitorii boierului Nicolau.

În perioada 2004-2018, crama a produs și comercializat vin vrac si vin îmbuteliat sub denumirea de Vitisim Cotești. Din 2019, a fost preluată de actualul proprietar, Doru Simiz, iar din anul următor, odată cu venirea oenologului Florin Manoliu, a început construcţia și dezvoltarea noii Crame Pandora care urmează sa fie inaugurată la începutul lui 2024.